MOBILNÍ OBSERVATOŘ (dřevo, železo, výška 29 cm) MOBILE OBSERVATORY (wood, steel, height 29 cm) 
Back to Top