Ondřej Svoboda
* 1982
žije a pracuje v Brně
lives and works in Brno (Czech republic)

Skrze svoji tvorbu, která se skládá z neustálého opakování jednotlivých procesů, nacházení a zavrhování nových postupů, učení se spoléhat na intuici, radosti nad dokončenými pracemi, udržení si čisté hlavy, když očekávané dopadlo neočekávaně. Skrze toto všechno a skrze mnoho dalšího směřuji k dosažení cíle – nalezení jakéhosi kamene mudrců, myšleno dosáhnout toho, aby se proporce a tvary staly absolutními, úplnými a nezpochybnitelnými. Tento nekonečný proces, toto hledání, nechci a snad ani nemohu nazývat prací. Je to jedno velké dobrodružství. Dobrodružství se vším, co k dobrodružství patří.
Through my work, consisting of the endless repetition of processes, finding and improving procedures, learning to rely on my intuition, rejoicing over completed works, keeping my head clear when the expected comes out unexpected - through all this and much more - I am working towards the goal of finding a kind of philosopher's stone, i.e. achieving proportions and shapes that are absolute, complete and unquestionable. This endless process, this search - I do not even want to, and perhaps should not, call it work - is one great adventure - an adventure with everything that entails.
Kontakty / Contacts
tel.: +420 777 276 486
e-mail: ondrej@ondrejsvoboda.com
instagram
facebook

Back to Top